خارج از ایران / املاک و مسکن / اجاره اتاق و پانسیون


Category اجاره اتاق و پانسیون

My Yahoo! | RSS | Subscribe
جستجو در آگهی ها و نیازمندیها
  اجاره: تا
عنوان آگهی اجاره
یكشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۷
اتاق در کاندو (میسیساگا, کانادا، تورنتو) یک اتاق در یک کاندو با تمامی امکانات در بهترین منطقه می سی ساگا به یک خانم شاغل اجاره داده میشود. تماس: ۶۴۷-۸۹۸-۴۲۴۳  -