خارج از ایران / کانادا، تورنتو / استخدام و کاریابی / رستوران و هتل


Category رستوران و هتل

My Yahoo! | RSS | Subscribe
جستجو در آگهی ها و نیازمندیها
  مکان:
عنوان آگهی
پنجشنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
به یک کارگر بیکری نیازمندیم (نورت یورک) به یک کارگر برای قسمت بیکری نیازمندیم. ۴۱۶-۸۲۹-۲۹۶۳