خارج از ایران / استخدام و کاریابی / راننده، حمل و نقل


Category راننده، حمل و نقل

My Yahoo! | RSS | Subscribe
جستجو در آگهی ها و نیازمندیها
عنوان آگهی
یكشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۷
استخدام آقایی با گواهینامه G (نورت یورک, کانادا، تورنتو) به چند نفر آقا دارای گواهینامه رانندگی G جهت حمل مبلمان نیازمندیم.