خارج از ایران / کانادا، تورنتو / استخدام و کاریابی / راننده، حمل و نقل


Category راننده، حمل و نقل

My Yahoo! | RSS | Subscribe
جستجو در آگهی ها و نیازمندیها
  مکان:
عنوان آگهی
یكشنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۷
استخدام آقایی با گواهینامه G (نورت یورک) به چند نفر آقا دارای گواهینامه رانندگی G جهت حمل مبلمان نیازمندیم.