خارج از ایران / کانادا، تورنتو / سرویس و خدمات / غیره


Category غیره

My Yahoo! | RSS | Subscribe
جستجو در آگهی ها و نیازمندیها
  مکان:
عنوان آگهی
پنجشنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۵
تلویزیون ۲۴ ساعته مسیحیان فارسی زبان کانادا (اسکاربورو) نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان فارسی زبان کانادا برنامه های تلویزیون : آموزش الهیات مسیحی - موزیک ویدیو - فیلم سینمایی و مجموعه مطالب در خصوص آموزش کتاب مقدس و برنامه های متنوع دیگر آنچه که می خواهید در مورد مسیحیت به زبان فارسی بدانید همچنین جهت شرکت درجلسات کلیسایی ما می توانید با ما تماس بگیری...
پنجشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
High School Credits online/ Virtual (نورت یورک) We offer all grades 9- 12 High School Credit Courses online Fees per credit Course $545 Duration of each course: 8 weeks 416-227-1177 Toronto High School Inspected and accredited by the Ministry of Education Please visit our informative website for more information: www.TorontoHighSchool.ca