تهران بزرگ / سرویس و خدمات / خدمات پزشکی و پرستاری
شماره آگهی A42053

موسسه خیریه بچه های آسمان (منطقه ۳, تهران)

تاریخ درج آگهی: سه شنبه، ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۵:۱۵
تاریخ آخرین تغییرات: شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ - ساعت ۱۲:۵۲
تاریخ انقضا آگهی: چهارشنبه، ۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ساعت ۱۵:۱۵
تماس با: bachehayeaseman1378@gmail.com
موسسه خیریه بچه های آسمان
آسایشگاه 400 معلول بی سرپرست
02143613http://www.bachehayeaseman.org »


اشخاص ثالث اجازه دارند با این کاربر در رابطه با موضوعات تبلیغاتی تماس بگیرد

56 بازدید از آگهی Statistics